Genç Odası Satın Almada Tüketici Memnuniyetinin Belirlenmesi


Abstract views: 53 / PDF downloads: 42

Authors

  • Hasan SERİN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Yunus ŞAHİN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  • Merve AKSU ALTUNTAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Keywords:

Müşteri, Kahramanmaraş, Mobilya, SPSS, Anket

Abstract

İşletmelerde müşteriyi memnun etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak önemli hale gelmiştir. Bundan dolayı işletmeler farklı stratejiler ve politikalar izleyerek müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini başarılı şekilde karşılamak istemektedir. Bu süreçte işletme yöneticileri ve çalışanlar birlikte hareket etmelidirler. Genç odası da mutfak, yatak odası, oturma odası gibi temel mobilya ihtiyaçları arasında bulunduğundan genç odasında yer alan ürünlerin dayanıklılığı, kullanışlığı, sağlık açısından güvenli olup olmadığı, renk ve desenleri gibi konular önem arz etmektedir. Kahramanmaraş ilinde bulunan genç odası satın alan tüketicilerin bu mobilya grubu ile ilgili satın almadaki etkili faktörlerin araştırılması yüz yüze anket yöntemi ile belirlenmiştir. SPSS ortamında anketten elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bu yöntem ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda genç odası satın alırken tüketici memnuniyetini etkileyen faktörler kapsamında genç odası satan firmaların tüketici profillerini belirlemek ve bu firmalar için genç odası satın alan tüketicilerin stratejiler geliştirmeye katkıda bulunmak istenmiştir. Sonuçlara göre; evli bireylerin %47,8’inin genç odası satın alırken renk ve desenlerin kararlarını önemli ölçüde etkilediğini belirtirken, bekar bireylerin %87,5’i bu faktörün normal etkilediğini ifade etmiştir. Ürünün dayanıklı ve kullanışlı olması konusunda ise evli bireylerin %26,1’i çok önemli olduğunu ifade ederken, bekar bireylerin %12,5’i ise çok önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca genç odasında bulunan ürünlerin sağlık açısından güvenli olması konusunda evli bireylerin %21,7’si normal etkiye sahip olduğunu belirtirken, bekar bireylerin %12,5’i ise çok önemli olduğunu ifade etmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Hasan SERİN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Endüstri Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitü, Türkiye

Yunus ŞAHİN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Endüstri Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitü, Türkiye

Merve AKSU ALTUNTAŞ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Orman Endüstri Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitü, Türkiye

References

A. Uyar, Müşteri İlişkileri ve Geleceği, Efil Yayınları, Ankara, 2018.

A. Öçer ve N. Bayuk, Müşteri Memnuniyeti, Pazarlama Dünyası. Sayı 2, 2001.

TOOB, Türkiye Mobilya Ürünleri Meclis Sektör Raporu, 2013.

M. Gürkan, “Mobilya Sektörü Umut Vaat Ediyor”, Pazarlama Dünyası Dergisi, MartNisan, Sayı:3, s.8-9, 2004.

Downloads

Published

2023-02-07

How to Cite

SERİN, H., ŞAHİN, Y., & AKSU ALTUNTAŞ, M. (2023). Genç Odası Satın Almada Tüketici Memnuniyetinin Belirlenmesi. International Conference on Innovative Academic Studies, 2, 37–39. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icias/article/view/19

Conference Proceedings Volume

Section

Conference Papers