BÖLGESEL ALT SİSTEMLER ÖLÇEĞİNDE DEMOKRATİK BARIŞ VE ÇOĞULCU GÜVENLİK TOPLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: AVRUPA ALT SİSTEM ÖRNEĞİ


Abstract views: 34 / PDF downloads: 27

Authors

  • Erdi Kutlu Uluslararası İlişkiler, İzmir Akademi Derneği, Türkiye

Keywords:

Avrupa, Bütünleşme, Bölgesel, Güvenlik, Sistem

Abstract

Bölgesel alt sistemler düzeyinde demokrasinin doğduğu ve yerleştiği günümüzde de önemini yoğun bir biçimde koruduğu Avrupa alt sistem düzeyinde kalıcı barışın sağlanabilmesi açısından iç ve dış dinamiklerin incelendiği çalışmada, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da çoğulcu güvenlik topluluğunun oluşumunun Avrupa alt sistem düzeyinde kalıcı barışı sağladığı savunulmaktadır. Büyük yıkımlar yaşamış Avrupalı demokratik devletlerin geçmişlerinde sahip oldukları içsel, bölgesel ve konjonktürel dinamikler sonucunda savaş ortamı belirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası bölgesel ve konjonktürel dinamiklere bağlı olarak oluşturulan çoğulcu güvenlik topluluğu günümüz Avrupalı liberal demokrasiler arasında çatışma ortamını sona erdirmiş ve yeni bir savaş ortamı oluşmasını da olanaksız hale getirmiştir.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Kutlu, E. (2023). BÖLGESEL ALT SİSTEMLER ÖLÇEĞİNDE DEMOKRATİK BARIŞ VE ÇOĞULCU GÜVENLİK TOPLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: AVRUPA ALT SİSTEM ÖRNEĞİ. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 297–306. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/224