Değişken Stokiyometrinin PEMFC Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Abstract views: 20 / PDF downloads: 56

Authors

  • Hüseyin Kahraman Department of Mechanical Engineering, Sakarya University of Applied Sciences, P.O. Box: 54187, Sakarya, Turkey

Keywords:

Yakıt Hücreleri, PEM, Değişken Operasyon Koşulları, Stokiyometri, Matematiksel Model

Abstract

Operasyon parametreleri, bir proton değişim membranlı yakıt hücresinin (PEMFC) genel performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu makale, akım yoğunluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip olan akış hızı ve stokiyometriyi deneysel ve sayısal olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu parametre, işletme sırasında eş zamanlı ve dinamik olarak ayarlanmaktadır. Serpantin akış kanallı 50 cm2 aktif alanlı tek hücreli bir PEMFC incelenmiştir. Deneysel ölçümleri doğrulamak için, MATLAB paket programı kullanılarak matematiksel bir model oluşturulmuş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Hem deneysel hem de matematiksel model sonuçlarına göre, hücre dayanıklılığı ve performansı için hücre tarafından üretilen akım değerine göre işletme parametrelerinin anında ayarlanması olumlu bir etkiye sahiptir.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Kahraman, H. (2023). Değişken Stokiyometrinin PEMFC Performansı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 5–9. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/174