Köpeklerde medetomidin/propofol anestezisinin ve bunun etkisinin atipamezol ile tersine çevrilmesinin ekokardiografik değerler üzerindeki etkileri


Abstract views: 87 / PDF downloads: 30

Authors

  • Murat Kibar Artvin Vocational School, Artvin University, Artvin, Turkey

Keywords:

Ekokardiografi, Anestezi, Atipamezol, Medetomidin, Köpek

Abstract

Bu çalışmanın amacı ovariohisterektomi uygulanan köpeklerde medetomidin /propofol anestzisi ve bunun etkisinin atipamezol ile tersine çevrilmesinin invivo olarak kısa süreli ekokardiografik değerler üzerindeki etkisini araştırmaktı. İki ay süreyle ovariohisterektomi isteği ile kliniğimize başvuran 10 dişi köpek (5,7 ile 14,5 kg ve 0,5 ila 3 yaş) araştırmada kullanıldı. Köpeklere medetomidin 100 µg/kg IM (T1: 10 dakika premedikasyon sonrası) uygulandı. Bu uygulamadan 15 dk sonra 6 mg/kg IV dozda propofol (T2: indüksiyondan 10 dk sonra) ile genel anestezi başlatıldı. Elektrokardiyogram, solunum hızı, noninvaziv kan basıncı, nabız, rektal sıcaklık ve nabız oksimetresi anestezi boyunca (T3: operasyona başladıktan 15 dakika sonra; T4: son sütürden sonra) izlendi. Ovariohisterektomi işlemi sonunda anestezi rejimi atipamezol 500 µg/kg, IM (T5: 10 dakika sonra) kullanılarak tersine çevrildi. MED-PRO grubu içinde, medetomidin ve propofol enjeksiyonundan sonra % IVS değeri istatistiki olarak önemli ölçüde azalmıştır. Sol ventrikül arka duvar kalınlığı %’si, T1 zaman aralığında T0’a karşı istatistiki olarak önemli olarak azalmıştı (0,047). Sol vent çapı %’si T2 de T0 a karşı istatistiki olarak önemli azalmıştı (0,028). Sol ventrikül EF, T2 de (0,047) T0'dan önemli ölçüde azaldı. MED-PRO grubu içinde; Dd, medetomidin ve propofol enjeksiyonundan sonra T2 de önemli ölçüde (0.05) artmıştır. Sonuç olarak, medetomidin-ketamin ile anestezi sonrası ekokardiyografik ölçümlerin istatistiki olarak önemli oranda etkilendi; ve atipamezol kullanımı başlangıç değerlerine hızlı ve güvenli bir şekilde dönmek için ovariohisterektomi gibi abdominal cerrahiler sonrasında köpeklerde kullanılabileceği kanısına varıldı.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Kibar, M. (2023). Köpeklerde medetomidin/propofol anestezisinin ve bunun etkisinin atipamezol ile tersine çevrilmesinin ekokardiografik değerler üzerindeki etkileri. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 66–71. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/183