Medetomidin-Ketamin Anestezisinde Rutin Kastrasyon Yapılan Kedilerde Testis İçi Lidokain Uygulamasının Etkileri


Abstract views: 29 / PDF downloads: 63

Authors

  • Murat Kibar Artvin Vocational School, Artvin University, Artvin, Turkey

Keywords:

Lokal Anestezi, Lidokain, Medetomidin, Testis İçi, Kedi

Abstract

Bu çalışma, elektif kastrasyon uygulanan ve medetomidin/ketamin ile anestezi uygulanan kedilerde intratestiküler olarak uygulanan lidokainin perioperatif nosifensif yanıtlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladı. Planlı kastrasyon için başvuran 1.0-3.5 yaş arası 8 kedi çalışmaya dahil edildi. Kediler, medetomidin-ketamin ile anestezi uygulanan gruba rastlantısal olarak dahil edildi. Kedilere 80 µg/kg intramüsküler medetomidin ile premedikasyon uygulandı. 15 dakika sonra gruba 10 mg/kg ketamin intramüsküler yolla uygulandı. İstatistiksel değerlendirme için anestezi sırasında beş farklı zaman noktasında RT, BP, HR, ƒR ve SPO2 değerlerinin ölçümleri yapıldı. T0 başlangıç noktası, T1 cerrahi operasyonun başlamasından kısa bir süre sonraki zaman noktası, T2 ve T3 sırasıyla sol ve sağ spermatik kordların klemplendiği zaman noktaları ve T4 ise ameliyat bitimindeki zaman noktasıydı. Grupta başlangıç ile ilk preskrotal insizyon, sol testis pediküllerinin klemplenmesi, sağ testis pediküllerinin klemplenmesi ve operasyonun tamamlanması zaman noktalarındaki fR değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grupta iki kedinin HR değerleri sağ testis pediküllerinin klemplenmesinden sonra (T3 zaman noktası, kontroller) %20 arttı. Enjekte edilen 8 testisin 2'sinde (%25) testis veya tunika testis kanaması ve/veya hafif hematom oluşumu saptandı. Sonuç olarak, bu bulgular intratestiküler lidokainin planlı kastrasyon uygulanan kedilerde faydalı bir analjezik teknik olduğu ve standart anestezi uygulamasına ek olarak düşünülebileceği kanısına varıldı.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Kibar, M. (2023). Medetomidin-Ketamin Anestezisinde Rutin Kastrasyon Yapılan Kedilerde Testis İçi Lidokain Uygulamasının Etkileri. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 72–75. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/184