Hozat Kayısı Çekirdeğindeki Antioksidan İçeriğin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyonunun Optimizasyonu


Abstract views: 58 / PDF downloads: 26

Authors

  • Çağlar Mert AYDIN Gıda İşleme Teknolojisi / Tunceli MYO, Munzur Üniversitesi, Türkiye

Keywords:

Kayısı, Çekirdek, Antioksidan, Ekstrakt, Ultrasonik

Abstract

Bu çalışmada Tunceli ilinin Hozat ilçesinde yetişen kayısı çekirdek çeşitleri kullanılarak ekstraksiyonda kullanılan ultrasonik gücün antioksidan aktivite düzeylerinde oluşturduğu değişim incelenmiştir. Çalışmada değerlendirilen kayısı çekirdek çeşitleri Hozat tatlı ve Hozat acı çeşitleri olup uygulanan ultrasonik güç değerleri 100w, 200w ve 300w’dır. Ultrasonik gücün etkisinin değerlendirilmesi amacıyla kontrol örneği hazırlanmıştır. Analizler neticesinde Hozat kayısı çekirdeğinde saptanan antioksidan içeriğin 114.21- 292.96 mg trolox/100 k.a. olduğu tespit edilmiştir. Kontrol (klasik ekstraksiyon) örneğinin ultrasonik ekstraksiyon gücü 100w ile 200w olan ekstraktlara göre önemli miktarda daha fazla DPPH radikali ekstrakte edebilmesine karşın en fazla radikal 300w’lık ultrasonik destekli ekstraksiyon neticesinde elde edilmiştir.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

AYDIN, Çağlar M. (2023). Hozat Kayısı Çekirdeğindeki Antioksidan İçeriğin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyonunun Optimizasyonu. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 187–189. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/203