One-Year Follow-up Results of Below-Knee Amputations Performed in Our Clinic


Abstract views: 96 / PDF downloads: 35

Authors

  • Davut AYDIN Ortopedi ve Travmatoloji / Tıp Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversite, Türkiye
  • Hacı Ali OLÇAR Ortopedi ve Travmatoloji / Tıp Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversite, Türkiye

Keywords:

Katz skorlaması, Dizaltı amputasyon, Mortalite

Abstract

Diz altı ampütasyon uygulanan diyabetik hastalarda postoperatif dönemde yüksek mortalite, bakım ihtiyacı ve düşük yaşam kalitesi gözlenmektedir. Kliniğimizde periferik arter hastalığına bağlı diz altı ampütasyon yapılan diyabetik Wagner tip 5 hastalarının postoperatif dönemde mortalite, bakım ihtiyacı ve yaşam standardını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde periferik arter hastalığı nedeniyle diz altı ampütasyon yapılan tip 2 diyabetli Wagner tip 5 olan 30 hastanın ameliyat sonrası 1 yıllık takip verileri elde edildi. Diz altı ampütasyon yapılan hastaların mortalitesine ve morbiditisine etkili olduğunu düşündüğümüz yaş, preoperatif sistemik hastalık, diyabetik ayak enfeksiyonu, geçirilmiş ekstremite cerrahisi, postoperatif mobilizasyon süresi ve erken komplikasyonlara ait verileri kullanarak kolay anlaşılır, basit ve pratik bir skorlama sistemi geliştirdik. Bu skorlama sitemi ile hastalarımızın bir yıllık takip sonuçlarını değerlendirdik. Bulgular: 30 hastanın yaş ortalaması 71.7 idi. Elde edilen sonuçlara göre hastaların skor düzeyleri ile hastaların mortalite durumu arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p<.05). Skor arttıkça mortalite artmaktaydı (p<.05). Hastaların skorları ile postoperatif gelişen ek hastalıklarla anlamlı ilişki gösterteydi (p<.05). Ayrıca yaptığımız skorlamadaki hastaların puanları arttıkça Katz puanları azalmaktaydı (r=-.76). Sonuç: Diz altı ampütasyonu planlanan diyabetik hastalarda ameliyat öncesi yaş ve sistemik hastalıklar değerlendirilmelidir. Ameliyat sonrası takiplere yönelik skorlama sistemlerinin geliştirilmesi ile hastaların takiplerinin daha kolay, anlaşılır ve basit bir şekilde ortaya konulabileceğini, böylece hastanın mortalitesini ve morbiditesini etkileyen risklerin hasta takiplerinde göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

AYDIN, D., & OLÇAR, H. A. (2023). One-Year Follow-up Results of Below-Knee Amputations Performed in Our Clinic. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 215–221. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/208