50 Yaş Üstü Bireylerde Fazla Kilonun Yürüyüş Enerjisi ve Parametrelerine Etkisi


Abstract views: 108 / PDF downloads: 44

Authors

  • Ziya YILDIZ Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü / Uluborlu Meslek Yüksekokulu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜRKİYE

Keywords:

İndirekt Kalorimetre, İvmeölçer, Yaşlılarda Yürüyüş, Yürüyüş Enerjisi, Yürüyüşte Salınım

Abstract

Yaşlanmayla beraber yürüme hızının ve adım uzunluğunun azaldığı, enerji sarfiyatının ve kadansın arttığı bilinmektedir. Yaştan bağımsız olarak vücut kitlesindeki değişimler yürümeyi etkilemektedir. Yaşlılarda ve obezlerde yürüyüş parametrelerindeki değişim sık bahsedilmektedir. Fakat henüz yaşlı sayılmayan 50 yaş üstü fazla kilolu bireylerin yürüyüş parametrelerinde değişim literatürde yetersiz kalmıştır. Bu çalışmada 50 yaş üstü fazla kilolu bireylerin, normal kilolu kontrol grubuna göre yürüyüş parametrelerindeki değişimi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Metod: 35 sağlıklı bireyin verilerinde retrospektif olarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yürüyüş salınımı ivmeölçerle, yürüyüş enerjisi indirekt kalorimetreyle ölçülmüştür. Bireyler vücut kitle indekslerine göre normal ve fazla kilolu; cinsiyetlerine göre iki gruba ayrılmıştır. Bulgular: Fazla kilolular, normal bireylere göre daha hızlı yürümektedirler (p=0,03). Fakat adım uzunlukları daha düşük bulunmuştur (p=0,003). Cinsiyetler arasında erkekler kadınlara göre daha fazla lateral salınım (p<0,01) ve daha büyük adım uzunluğuna (p=0,05) sahiptir. Kadans kadınlarda daha fazlaydı (p<0,01). Tartışma ve Sonuç: Fazla kilolu bireyler adım uzunluğunu kısaltarak, extremite hızını arttırmış ve yürüyüş enerjisinde oluşabilecek artışı dengelemiş olabilir. Ya da yürüme esnasındaki enerji harcamasını tolere etmek için erkekler lateral salınım sağlayarak, kadınlar kadans ve adım uzunluğunda değişiklere giderek dengelemiş olabilir. Çalışmamız yaşlanma sürecine girmiş 50 yaş üstü bireylerin cinsiyet ve vücut kitlesine bağlı yürüyüşte meydana gelecek parametreleri ortaya koymaktadır.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

YILDIZ, Z. (2023). 50 Yaş Üstü Bireylerde Fazla Kilonun Yürüyüş Enerjisi ve Parametrelerine Etkisi. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 235–240. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/211