KAPİTALİST DÜNYA EKONOMİSİ BAĞLAMINDA WEBER, MANDEL, POLANYİ VE GİLPİN AÇISINDAN AZ GELİŞMİŞLİK SORUNSALI VE GELİŞMİŞLİK OLGUSU


Abstract views: 63 / PDF downloads: 45

Authors

  • Erdi Kutlu Uluslararası İlişkiler, İzmir Akademi Derneği, Türkiye

Keywords:

Dünya, Ekonomi, Gelişmişlik, Kapitalizm, Yazarlar

Abstract

Kapitalist dünya ekonomisi içinde yer alan birçoğu gelişmiş ülkelerden yakın sayılabilecek tarihlerde bağımsız olan veya uzun yıllar boyunca sözde bağımsızlık durumuna sahip olan ülkeler geçmiş dönemlerde Batılı emperyalist devletlerin sömürdüğü ülkeler bağlamında bir tarihsel geçmişe sahiptirler. Günümüzde bağımsızlıklarını kazanan bu ülkeler sanayileşmelerini tamamlayamadıklarından gelişmekte olan ülkeler statüsünde bulunmaktadırlar. Farklı teorik yaklaşımlara sahip dört yazar açısından gelişmişlik ve az gelişmişliğin açıklanması temelinde oluşturulan bu çalışmada ulusların kalkınmışlık durumlarının daha iyi anlaşılabilmesi için iktisadi, politik, kültürel, psikoloji ve sosyolojik yaklaşımı içeren bütüncül yaklaşımın kullanımı önemli görünmektedir. Özellikle üçüncü dünyanın geri kalmışlık olgusunun daha iyi anlaşılabilmesi için ekonomik kalkınma ve toplumsal faktörler arasındaki ilişkiyi belirten göstergeler ülkeler nezdinde kalkınmanın bize toplumsal ve ekonomik bağlantılarını göstermektedir. Aynı zamanda çalışmada gelişmekte olan ülkelerin gerçek kalkınma gerçekleştirebilmesi için dört yazarın teorileri mukayese edilerek az gelişmişliğin ülkelerin kaderi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Kutlu, E. (2023). KAPİTALİST DÜNYA EKONOMİSİ BAĞLAMINDA WEBER, MANDEL, POLANYİ VE GİLPİN AÇISINDAN AZ GELİŞMİŞLİK SORUNSALI VE GELİŞMİŞLİK OLGUSU. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 286–296. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/223