TİTREK KAVAK (POPULUS TREMULA) YAPRAKLARININ ELEMENT BİRİKTİRME KABİLİYETİNE DAİR


Abstract views: 146 / PDF downloads: 75

Authors

Keywords:

Freundlich Fonksiyonu, Matematik Modelleme, Ağır Metal Transferi, Bitki Jeokimyası, Gümüşhane

Abstract

Bu çalışma kapsamında titrek kavak (Populus tremula) ağacının topraktan element biriktirme kabiliyetinin matematiksel modellemesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, hidrotermal alterasyona maruz kalmış bölgede (Avliyana – Gümüşhane / Türkiye) belli aralıklarla toprak örnekleri ve toprak örneklerinin alındığı kesimde yetişmiş titrek kavak ağaçlarından da yaprak örnekleri alınmış ve element içeriklerinin tespit edilmesine yönelik olarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Toprak ve yapraklardaki element içerikleri değişik istatistiksel metotlarla değerlendirilmiş ve titrek kavak yapraklarının element biriktirme kabiliyetleri matematiksel olarak modellenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda titrek kavak yapraklarının topraktan element alma kabiliyetleri Freundlich fonksiyonu baz alınarak modifiye bir yöntemle belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Freundlich fonksiyonundaki a ve b katsayılarının 4. dereceden bir yaklaşım polinomu kullanılarak hesaplanmasının belirgin 2 önemli avantaja sahip olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen birinci avantaj kullanılan modelle elde edilmiş grafikler Freundlich fonksiyonu ile elde edilmiş grafiklere göre daha anlaşılır ve gerçekçi olmasıdır. İkinci avantajı ise toprak ve aynı toprak üzerinde yetişmiş kavak yapraklarının element içerikleri arasındaki regresyon modelinin daha çok noktadan geçecek şekilde oluşturulmasına imkan vermesidir.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Çakır, Z., & Vural, A. (2023). TİTREK KAVAK (POPULUS TREMULA) YAPRAKLARININ ELEMENT BİRİKTİRME KABİLİYETİNE DAİR. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 320–323. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/234