Malpraktis Konulu Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi


Abstract views: 119 / PDF downloads: 61

Authors

  • Gökçe ŞAHİN Hemşirelik Yüksek Lisans / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Arel Üniversitesi, Türkiye

Keywords:

Malpraktis, Tıbbi Hata, Bibliyometrik Analiz, Etik İlke, Sağlık Çalışanı

Abstract

– Sağlık çalışanları hastalara karşı gerçekleştirmiş oldukları tedavi ve uygulamaları meslek etik ilkeleri çerçevesinde sağlamakla mükelleftir. Bu etik ilkelerin başında yarar sağlama ve zarar vermeme ilkeleri gelmektedir. Sağlık çalışanları olarak doktor ve hemşireler gün içerisinde birçok hastayla temasa geçip birçok tedavi ve uygulamada bulunmaktadır. Bu tedavi ve uygulamalar sırasında dikkatsizlik, tedbirsizlik ve yetersizlikten dolayı bazı hatalar gerçekleşebilmektedir. Yapılan bu hatalar tıbbi hata veya malpraktis olarak ifade edilmektedir. Malpraktis temel etik ilkelerin bilerek ya da bilmeyerek ihmal edilmesi şeklinde de tanımlanabilir. Her ne kadar malpraktis ve ya tıbbi hata, yeni bir kavram olarak son yıllarda gündeme gelse de gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda çalışmamızda Türkiyede yapılmış olan lisansüstü tezler yöktez veri tabanında malpraktis anahtar kelimesiyle filtrelenerek incelenmiş ve bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın bulgularında Türkiye de yapılan malpraktis konulu lisans üstü çalışmaların belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda kamu ve özel sağlık sektörü temsilcilerine, sağlık çalışanlarına ve akademisyenlere önerilerde bulunulmuştur.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

ŞAHİN, G. (2023). Malpraktis Konulu Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 307–309. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/225