Web Tabanlı Uygulamaların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Desteklenmesi


Abstract views: 99 / PDF downloads: 95

Authors

  • Merve ÖZKAN Karabük Üniversitesi
  • İsmail Rakıp KARAŞ Karabük Üniversitesi
  • Caner ÖZCAN Karabük Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.1411

Keywords:

Web Tabanlı CBS, GeoJSON, Mapbox GL JS, PostgreSQL, PostGIS, Harita Desteği

Abstract

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), nesnelerin konumlarını ve öznitelik bilgilerini belirli bir amaca yönelik toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan karar destek sistemleridir. Web tabanlı uygulama geliştiricileri CBS’nin bu özelliğinden faydalanarak eldeki verileri daha da anlamlı hale getirebilir ya da yanlış yapılan analizlerin farkına varabilirler. Bu çalışma web tabanlı uygulamaların CBS ile desteklenmesi gerektiğini savunmakta ve geniş bir literatür taramasının ardından bu işlem için örnek bir senaryo içermektedir. Çalışmada veri tabanı olarak PostgreSQL, PostgreSQL’de jeo formatı destekleyen PostGIS eklentisi, veri dönüşüm formatı olarak GeoJSON, bağlılıkların eklenmesi için Spring Boot altyapısı, Spring Boot ile Maven projesinin oluşturulması, projenin kodlanması için Java dili, harita desteği için Mapbox GL JS tercih edilmiştir. Çalışmanın sonunda Türkiye haritasında yer alan iller nüfus yoğunluğuna bağlı olarak temsili renklendirilmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Merve ÖZKAN, Karabük Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  Türkiye

İsmail Rakıp KARAŞ, Karabük Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği / Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Caner ÖZCAN, Karabük Üniversitesi

Yazılım Mühendisliği / Mühendislik Fakültesi, Türkiye

References

M. Taşyürek and M. Çelik, “RNN-GWR: A geographically weighted regression approach for frequently updated data,” Neurocomputing, vol. 399, pp. 258–270, Jul. 2020, doi: 10.1016/J.NEUCOM.2020.02.058.

M. Taşyürek and M. Çelik, “FastGTWR: A Fast Geographically and Temporally Weighted Regression Approach,” J. Fac. Eng. Archit. Gazi Univ., vol. 36, no. 2, pp. 715–726, 2021, doi: 10.17341/gazimmfd.757131.

İ. Yalçın, B. Anabaroğlu, and S. Kocaman, “Açık Kaynaklı Web Tabanlı Coğrafi Bi̇lgi Si̇stemi Geli̇şti̇ri̇lmesi̇,” no. August, 2018, doi: 10.15659/uzalcbs2018.6195.

U. G. Sefercik, F. Tanrıkulu, and C. Atalay, “SFM Tabanlı Yeni Nesil Görüntü Eşleştirme Yazılımlarının Fotogrametrik 3B Modelleme potansiyelerinin karşılaşrtırılması,” Türkiye Fotogram. Derg., vol. 2, no. 2, 2020.

S. N. G. Hamal and A. Ulvi, “3B Kent Modelleri Oluşturma Sürecinde İHA Fotogrametrisi ve CBS Entegrasyonu: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Örneği,” Türkiye Coğrafi Bilgi Sist. Derg., vol. 4, no. 2, 2022, doi: 10.56130/tucbis.1208096.

M. Yakar and Y. Dogan, “3D Reconstruction of Residential Areas with SFM Photogrammetry,” Adv. Sci. Technol. Innov., pp. 73–75, 2019, doi: 10.1007/978-3-030-01440-7_18/COVER.

M. La Guardia, M. Koeva, F. D’Ippolito, and S. Karam, “3D Data Integration for Web Based Open Source Webgl Interactive Visualisation,” Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. - ISPRS Arch., vol. 48, no. 4/W4-2022, pp. 89–94, 2022, doi: 10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W4-2022-89-2022.

D. Tanasi, D. Fredrick, N. Reynolds, K. Kingsland, B. Jenkins, and S. Hassam, “In Ersilia ’ s Footsteps,” 2021.

Q. Min, Z. Wang, and N. Liu, “An Evaluation of HTML5 and WebGL for Medical Imaging Applications,” J. Healthc. Eng., vol. 2018, 2018, doi: 10.1155/2018/1592821.

C. E. Kilsedar, F. Fissore, F. Pirotti, and M. A. Brovelli, “Extraction and Visualization of 3D Building Bodels in Urban Areas for Flood Simulation,” ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci., vol. 42, no. 2/W11, pp. 669–673, 2019, doi: 10.5194/isprs-Archives-XLII-2-W11-669-2019.

J. Huixian, “The Construction of Virtual Simulation Platform for Pingtan Experimental Area Based on HTML5 and WebGL,” https://doi.org/10.1080/17517575.2019.1683766, vol. 14, no. 9–10, pp. 1457–1474, 2019, doi: 10.1080/17517575.2019.1683766.

G. Bian and B. Wang, “Advances in Human Factors in Wearable Technologies and Game Design,” vol. 973, 2020, doi: 10.1007/978-3-030-20476-1.

S. K. Yıldız and G. Bozkurt, “Sanal Gerçekli̇ği̇nYeni̇ Anakarasi: Metaverse,” TRT Akad., vol. 8, pp. 268–293, 2023, doi: 10.37679/trta.1203353.

I. Nishanbaev, E. Champion, and D. A. McMeekin, “Article a Comparative Evaluation of Geospatial Semantic Web Frameworks for Cultural Heritage,” Heritage, vol. 3, no. 3, pp. 875–890, 2020, doi: 10.3390/heritage3030048.

Chowhan Kuldeep, Hands-On Serverless Computing: Build, run and orchestrate serverless ... - Kuldeep Chowhan - Google Libros. 2018. Accessed: Apr. 16, 2023. [Online]. Available: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YzhmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Google+cloud+function+history&ots=NuRj2_Vttk&sig=J2wWhInDt4cpWSPInzSTczHoR5Y#v=onepage&q&f=false

I. Baldini et al., “Serverless Computing: Current Trends and Open Problems,” Res. Adv. Cloud Comput., pp. 1–20, 2017, doi: 10.1007/978-981-10-5026-8_1.

S. Anand, A. Johnson, P. Mathikshara, and R. Karthik, “Real-time GPS tracking using serverless architecture and ARM processor,” 2019 11th Int. Conf. Commun. Syst. Networks, COMSNETS 2019, no. January, pp. 541–543, 2019, doi: 10.1109/COMSNETS.2019.8711273.

M. E. Pakdil and R. N. Çelik, “Bulut Bilişimde Sunucusuz Mimariler ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme,” J. Geod. Geoinf., vol. 10, no. 1, pp. 1–15, 2023, doi: 10.9733/jgg.2023r0001.t.

J. Zhu, G. Wright, J. Wang, and X. Wang, “A critical review of the integration of geographic information system and building information modelling at the data level,” ISPRS Int. J. Geo-Information, vol. 7, no. 2, pp. 1–16, 2018, doi: 10.3390/ijgi7020066.

Z. Usta, A. T. Akın, and Ç. Cömert, “TKGM CityGML Veri Modelinin 3B WebCBS Uygulamaları Açısından Investigation of the TKGM CityGML Data Model in the Context of 3D WebGIS Applications,” Turkish J. Remote Sens. GIS, vol. 3, no. 1, pp. 65–75, 2022.

D. Akkaya and M. Başaraner, “Yapı Bilgi Modellemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri,” Akad. Bilişim’12 - XIV. Akad. Bilişim Konf., no. 2008, pp. 477–483, 2012.

X. Liu, X. Wang, G. Wright, J. C. P. Cheng, X. Li, and R. Liu, “A State-of-the-Art Review on the Integration of Building Information Modeling (BIM) and Geographic Information System (GIS),” ISPRS Int. J. Geo-Information, vol. 6, no. 2, pp. 1–21, 2017, doi: 10.3390/ijgi6020053.

Z. Usta and Ç. Cömert, “Üç Boyutlu Konumsal Verinin Web Tabanlı Yönetiminde , OGC Standardı 3D Tiles ’ ın Hiyerarşik Veri Yapılarıyla Gerçekleştirimi,” Turkish J. Remote Sens. GIS, vol. 3, no. 1, pp. 76–85, 2022.

J. C. (James C. Thomas, D. J. (David J. Weber, and I. Ovid Technologies, Epidemiologic methods for the study of infectious diseases. Oxford University Press, 2001. Accessed: Apr. 16, 2023. [Online]. Available: https://global.oup.com/academic/product/epidemiologic-methods-for-the-study-of-infectious-diseases-9780195121124

“About PostGIS | PostGIS.” https://postgis.net/ (accessed Apr. 15, 2023).

R. Johnson et al., “Spring Framework Reference Documentation,” Spring Framew., p. 819, 2012.

“Spring Initializr.” https://start.spring.io/ (accessed Apr. 15, 2023).

“GeoJSON.” https://geojson.org/ (accessed Apr. 16, 2023).

M. O. Mete and T. Yomralıoğlu, “Açık Kaynaklı Bulut CBS Yardımıyla Kitlesel Taşınmaz Değerleme Uygulaması,” Harit. Derg., vol. 165, pp. 28–42, 2021, [Online]. Available: https://www.harita.gov.tr /images/dergi/makaleler/49bc2d462a0890.pdf

Downloads

Published

2023-08-29

How to Cite

ÖZKAN, M., KARAŞ, İsmail R., & ÖZCAN, C. (2023). Web Tabanlı Uygulamaların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Desteklenmesi. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(7), 171–179. https://doi.org/10.59287/ijanser.1411

Conference Proceedings Volume

Section

Articles