HOFFMAN Sezgisel Yöntemi ile Montaj Hattı Dengeleme Problemi


Abstract views: 168 / PDF downloads: 85

Authors

  • İsmail Akargöl Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.1519

Keywords:

Montaj Hattı Dengeleme, Mobilya Endüstrisi, Hoffman Yöntemi, Sezgisel Hat Dengeleme, Hat Etkinliği

Abstract

Bu çalışmada montaj hattı ile ilgili genel bilgiler ve montaj hattı dengeleme ile ilgili araştırmalar teorik olarak incelenmiştir. Daha sonra mobilya sektöründe yer alan bir işletmenin klapa montaj hattındaki üretimi ile ilgili olarak montaj hattı dengelemesinde incelenecek olan zaman etütleri yapılmış ve montaj hattı dengelemesi için gerekli olan bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen veriler paralelinde ilk olarak mevcut durum için sezgisel yöntemlerden biri olan Hoffman yöntemi ile montaj hattı dengelenmiştir. Daha sonra önerilen montaj hattı için yine Hoffman yöntemi ile montaj hattı tekrar dengelenmiş ve iki farklı montaj hattı dengeleme çözümüne ait sonuçlar verilmiştir. Elde edilen çalışmanın sonunda, hattın gerçek iş istasyonu sayısı azalırken, yine hattın akış zamanında azalma görülmüştür. Dengeleme sonucunda yeni oluşan durum ile hattın etkinliğinde yaklaşık olarak %12,26 artış görülmüştür. İstasyondaki atıl (boş) sürede ciddi azalmalar ortaya çıkmıştır. Bu azalma yaklaşık olarak 57,96 saniye olmuştur. Hattın denge kaybı miktarında da azalma olmuş bu oran yaklaşık olarak %12,26 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca hatta çalışan operatör sayısı 10’ dan 9’ a düşmüş ve bu da maliyet hesaplamaları neticesinde işletmeye gelir sağlamıştır. Çalışmanın amacı, montaj hattı üzerinde proses sayısını azalmak, optimum sayıda operatör kullanarak en yüksek hat verimliliğine sahip bir montaj hattı oluşturmak ve Hoffman yönteminin mobilya sektöründeki montaj hatlarına uygulanabilirliğini vurgulamaktır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

İsmail Akargöl, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü /  Türkiye

References

A.F Perez, “Adaptation of some Assembly Line Balancing Heuristics to a Mixed-Model Case,” Masterthesis, Department of Industrial Management, Belgium, June. 2012.

V.V. Pachghare and R.S. Dalu, “Assembly Line Balancing Methods–A Case Study,” International Journal of Science and Research (IJSR)., vol. 2, pp. 1901–1905, May. 2014.

M. Kayar and M.Akalin, Comparing Heuristic and Simulation Methods Applied to the Apparel Assembly Line Balancing Problem,” FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, vol. 24,2(116), pp. 131–137,2016

E. Erel, I. Sabuncuoğlu, and B. A. Aksu., “Balancing of U-Type, Assembly Systems Using Simulated Annealing,” International Journal of Production Research., vol. 39, pp. 3003–3015, 2001.

N. Acar and S. Estas, Kesikli Seri Üretim Sistemlerinde Planlama ve Kontrol Çalışmalar, 3. Baskı, Ankara, Türkiye: Milli Prodüktivite Yayınları, 1998.

A. Scholl, and C. Becker, “State-of-the-Art Exact and Heuristic Solution Procedures for Simple Assembly Line Balancing,” European Journal of Operational Research., vol. 168, pp. 666–693, 2006

G. Suresh, V.V. Vinod, and S. A. Sahu, “Genetic Algorithm for Assembly Line Balancing,” Production Planning and Control., vol. 7, pp. 38–46, 1996.

M. Tanyaş and M. Baskak, Üretim Planlama ve Kontrol, 5. Baskı, İstanbul, Türkiye: İrfan Yayıncılık, 2013.

M.B. Hıdımoğlu, “Montaj Hattında Kapasite Dengeleme Ve Verimlilik Analizi,” Master thesis, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2019.

Y. Kuvvetli, “Karma Modelli Montaj Hattı Dengeleme Ve İşgücü Atama Problemi İçin Yeni Bir Yaklaşım,” Master thesis, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye, 2010.

T. R. Hoffmann, “Assembly Line Balancing with a Precedence Matrix,” Management Science., vol. 9, pp. 551–562, 1963.

A.E. Biber, “Sezgisel Yöntemler İle Bir Montaj Hattı Probleminin Çözülmesi,” Master thesis, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2018.

A.Y. Orbak, T.G. Cengiz, İ. Ulusoy, H.K. Akgöz, M. Kiris G. İrice, “Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Tek Modelli Ve Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi,” Endüstri Mühendisliği Dergisi., vol. 22, pp. 21–30, March. 2011.

M. Kayar, and Ö. C. Akyalçin, “Applying Different Heuristic Assembly Line Balancing Methods in the Apparel Industry and their Comparison,” FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, vol. 22,6(108), pp. 8–19,2014.

Y. K. Mumcu, “Application of Heuristic Assembly Line Balancing Methods to Lighting Automation Industry,” European Journal of Technique., vol. 12, pp. 204–208, Dec. 2022.

K. Fleszar, and K. S. Hindi,“An Enumerative Heuristic And Reduction Methods For The Assembly Line Balancing Problem,” European Journal of Operational Research., vol. 145, pp. 606–620, Oct. 2003.

Downloads

Published

2023-10-08

How to Cite

Akargöl, İsmail. (2023). HOFFMAN Sezgisel Yöntemi ile Montaj Hattı Dengeleme Problemi. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(9), 118–128. https://doi.org/10.59287/ijanser.1519

Conference Proceedings Volume

Section

Articles