Mobilya Montaj Çalışanlarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Abstract views: 44 / PDF downloads: 40

Authors

  • Mehmet ÇOLAK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Fatma Gül KÖKSAL BAKIR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Tahsin ÇETİN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.1540

Keywords:

Mobilya, Mobilya Montaj, Demonte, Ürün Verimliliği, İşçilik Kalitesi

Abstract

Günümüzde işletmeler rekabet gücünü arttırabilmek ve varlığını sürdürebilmek için talepleri zamanında ve düşük maliyetle karşılamak zorundadır. Bu durum göz önüne alındığında işletmeler üretim kapasitelerinde artış sağlamalı, verimsizliğe neden olan etkenleri ortadan kaldırarak üretim kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak üretim hatlarındaki çalışma verimliliğini arttırmalıdır. Bu bakımdan mobilya sektöründe çalışan mobilya montaj personelinin verimliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anketler istatistik programı aracılığı ile analiz edilmiş ve sektöre yönelik eksikleri de dikkate alarak öneriler getirilmiştir. Çalışma alanı İzmir'de, Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından birine ait, lüks konut-rezidans projesinin konutları içerisindeki sabit mobilya ve kapıların montaj işlerinden oluşmaktadır. Montajı yapılan mobilyalar olarak; CNC kazımalı veya düz, mat, cilalı lake mdf ve mdf lam malzemelerden üretilmiş ürünler seçilmiştir. Söz konusu şantiye 3 adet 36 katlı konut bloğu ve tabanda 3 katlı geniş bir tabla içinde alışveriş, eğlence, dinlenme alanları ve servis mekanları barındıran, zemin altında ise 3 kat boyunca devam eden bodrum katlarda tesisat, sığınak ve otopark alanlarından oluşmaktadır. Araştırma verileri; 2023 yılı içinde tesadüfi olarak seçilmiş 56 kadar mobilya montajı yapan mobilya elamanına, yüz yüze araştırma anketi uygulanmıştır. Anket ile çalışanların işle ilgili faktörlerine, çalışma ortamı faktörlerine, işletme yönetimiyle karşılaştıkları sorunları belirlemeye, verimlilik ve imalatla ilgili karşılaştıkları sorunlara ilişkin çoklu değerlendirmelerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mehmet ÇOLAK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi,  Türkiye

Fatma Gül KÖKSAL BAKIR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi,  Türkiye

Tahsin ÇETİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi,  Türkiye

References

Çantaoğlu, M. (2009). "Çift Taraflı Montaj Hattı Dengeleme: Benzetim Destekli Endüstriyel Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Çerçioğlu, H. (2009). "Stokastik Paralel Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Yeni Modeller", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karakoç, M., (2008). ‘’Montaj Süreçlerinde Yalın Üretim Verileri Analizi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.

Kobu, B., (2017), Üretim Yönetimi, İşletme İktisadi EnstitüsüYayınları, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul.

Redford, A. and Chal, J. (1994). Design for Assembly Principles and Practice, McGraw-Hill Book Company, London.

Tanyaş, M., Baskak M., (2003). Üretim Planlama ve Kontrol, İrfan Yayıncılık, İstanbul.

Downloads

Published

2023-10-08

How to Cite

ÇOLAK, M., KÖKSAL BAKIR, F. G., & ÇETİN, T. (2023). Mobilya Montaj Çalışanlarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(9), 234–242. https://doi.org/10.59287/ijanser.1540

Conference Proceedings Volume

Section

Articles