Düşük Magnezyumlu 5xxx Serisi Alaşımlarda Manganın Termomekanik Proseslere Ve Nihai Ürüne Etkisi


Abstract views: 9 / PDF downloads: 29

Authors

  • Mustafa Akçil Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  • Eren Toraman Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Keywords:

Alüminyum, Magnesyum, Alaşım, Döküm, Mekanik

Abstract

Temel alaşım elementi magnezyum olan 5XXX serisi alaşımlar mükemmel korozyon dayanımı,
tokluk, kaynaklanabilirlik ve orta seviye mukavemet değerlerine sahiptir. Bu özelliklerinden yola çıkılarak
bina ve yapısal uygulamalarda, otomotiv uygulamalarında, kriyojenik ve deniz atmosferine maruz kalan
uygulamalarda da kullanım alanı bulabilmektedir.Genellikle çekme mukavemetleri 125-350 MPa
arasındadır. 5XXX serisi alaşımlar deformasyon ile sertleştirilebilirler ve genel olarak kaynaklanabilirlik
özellikleri iyidir. 5052, 5086 ve 5083 alaşımları daha yüksek magnezyum içeriğinden dolayı yüksek
mukavemet gerektiren yapısal uygulamalarda özellikle tercih edilen alaşımlardır. İkiz merdaneli döküm ile
üretilen alüminyum rulolar, haddeleme ve ısıl işlem süreçlerinden geçirilerek yarı mamul hale getirilir. Bu
yarı mamüller, ilgili kullanım alanlarına göre farklı proseslerden geçirilerek nihai ürün elde edilir. İkiz
merdaneli döküm ile üretilen Alüminyum alaşımların şekillendirilebilirlik özellikleri esaslı
gerçekleştirilmiş olan bu çalışma da, alaşım elementlerinin etkileri ve termo-mekanik prosesler
incelenmiştir.Döküm ile birlikte oluşan mikro ve makro yapısal özellikleri ve daha sonra uygulanan tav ve
haddeleme işlemleri, levhaların şekillendirilebilirliğine direk olarak etki etmektedir. Bu çalışmada, ikiz
merdaneli döküm yöntemi ile üretilmiş 5XXX serisi ,Alüminyum levha numuneleri içerisinden farklı Mn
oranlarına sahip 2 adet malzeme seçilmiştir. EN standartı referans alınarak alt ve üst limitlerde farklı
Mangan oranlarının nihai malzemenin temel olarak şekillendirilebilirlik ve mukavemet özelliklerine etkisi
alternatif proses çalışmaları ile incelenmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mustafa Akçil, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm / Tekonoloji Fakültesi, Türkiye

Eren Toraman, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Lisansüstü Eğitim Enstitü, Türkiye

References

Alper, G. (2003). Alüminyum Sürekli Döküm Yöntemi ile Üretilmiş 5052-5182 Alüminyum Alaşımlarının (AA) Şekillendirilebilirlik Kabiliyetlerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul..

Davis. (1996). Aluminum and Aluminum Alloys, ASM Special Handbook, ASM International, 3-59. S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, “A novel ultrathin elevated channel low-temperature poly-Si TFT,” IEEE Electron Device Lett., vol. 20, pp. 569–571, Nov. 1999.

Toten et al. (2003). Handbook of Aluminum Alloys, Physical Metallurgy and Processes Marcel Dekker Inc.R. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, “High-speed digital-to-RF converter,” U.S. Patent 5 668 842, Sept. 16, 1997.

Eed, H.J. (1984). Aluminum-Properties and Physical Metallurgy, Metals Park, OH, Americana Society of Metals (ASM), doi: 10.1361/appm1984p001.

ASM handbook: Propertıes And Selectıon: Nonferrous Alloys And Specıal Purpose Materıals (Vol. 2). (1995). Ohio: ASM International.FLEXChip Signal Processor (MC68175/D), Motorola, 1996.

Kaufman, J. G. (2000). Introduction to aluminum alloys and tempers. Materials Park, OH: ASM International.A. Karnik, “Performance of TCP congestion control with rate feedback: TCP/ABR and rate adaptive TCP/IP,” M. Eng. thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, India, Jan. 1999.

Impact of Aluminum Alloys and Microstructures on Engineering Properties - Review. (2016). Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE),13 (3), 16-22. Retrieved from www.iosrjournals.org.

Rana, R., Purrohit, R., & Das, S. (2012). Reviews on the Influences of Alloying elements on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Alloys and Aluminum Alloy Composites. International Journal of Scientific and Research Publications,2 (6). Retrieved from http://www.ijsrp.org/

Sun, N., Patterson, B. R., Suni, J. P., Simielli, E. A., Weiland, H., & Allard, L. F. (2006). Microstructural evolution in twin roll cast AA3105 during homogenization. Materials Science and Engineering: A,416 (1-2), 232-239. doi:10.1016/j.msea.2005.10.018

The Rolling of Aluminium: the Process and the Product Date of Issue. (1994). EAA - European Aluminium Association.

Ünal. (2004). Continuous Casting of Aluminum, Patent No: US 6,672,368 B2

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Akçil, M., & Toraman, E. (2024). Düşük Magnezyumlu 5xxx Serisi Alaşımlarda Manganın Termomekanik Proseslere Ve Nihai Ürüne Etkisi. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 8(5), 11–17. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1878

Conference Proceedings Volume

Section

Articles