Sel Durumları Üzerine Bir Oyun Teorisi Modeli


Abstract views: 10 / PDF downloads: 14

Authors

  • Medine Demir Süleyman Demirel Üniversitesi
  • Pınar Usta Evci
  • Sırma Zeynep Alparslan Gök Süleyman Demirel Üniversitesi

Keywords:

Kooperatif Oyun Teorisi, Sel Durumları, Orman Durumları, Artanların Eşit Dağıtım Kuralları, Shapley Değeri

Abstract

Afetler insanların canlarını ve mallarını yok eden, hayatta kalmayı başaran insanlara da büyük
acılar yaşatan felaketlerdir. Afetlerin verdiği zararları en aza indirebilmek için afetlere daima hazırlıklı
olmak gerekmektedir. Ayrıca afet anlarında ve sonrasında hızlı müdahale insan hayatını kurtarmada son
derece önemlidir. Ülkemiz, doğal afetlerin yoğun olarak yaşandığı bir ülkedir. Bu nedenle ülkemizde,
önceki dönemlerde yaşanan acı deneyimlerin gelecekte de yaşanmaması için çalışmalar yapılmaktadır.
Ülkemizde afet kelimesi ile akla ilk gelen deprem olmaktadır. Ancak afet kavramı ülkemizin her
bölgesinde farklı şekilde kendini göstermektedir. Afetler kimi bölgelerde deprem, kimi bölgelerde yangın,
kimi bölgelerde ise sel olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla alınacak önlemler de bölgesel olarak
farklılık göstermektedir. Biz de bu çalışmamızda ülkemizde yaşanan bir sel felaketiyle ilgileneceğiz. Sel,
dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kolayca afete dönüşerek büyük miktarda can ve mal
kaybına neden olabilen bir doğal felakettir. Selin oluşumu, büyüklüğü ve verdiği zararların boyutu,
önemli ölçüde selin gerçekleştiği bölgenin meteorolojik, jeolojik, biyolojik özellikleri ve insanların çeşitli
etkinlikleriyle doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada Kastamonu ilinde meydana gelen bir sel felaketi örnek
olarak alınmıştır. Sel sonucu insanlar hayatını kaybetmiş, ulaşımda aksamalar yaşanmış, konutlar hasar
görmüştür. Bizim de amacımız, gelecekte bölgede tekrar bir sel felaketi yaşanması durumunda, insanların
selden etkilenmesini en aza indirmek için bölgeye yakın ve sel felaketinden etkilenmeyecek iki farklı
toplanma bölgesi seçmektir. Bu iki bölgeye insanların tahliyesini en kısa mesafeden gerçekleştirmek için
kooperatif oyun teorisinin bir dalı olan orman durumları kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır.
Dolayısıyla bu çalışma, oyun teorisi yaklaşımıyla Kastamonu ilimize farklı bir perspektiften yeni bir
bakış açısı getirecektir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Medine Demir, Süleyman Demirel Üniversitesi

Matematik Anabilim Dalı / Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Pınar Usta Evci

İnşaat Mühendisliği Bölümü / Teknoloji Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Sırma Zeynep Alparslan Gök, Süleyman Demirel Üniversitesi

Matematik Bölümü / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Türkiye

References

Limoncu, S., Çelebioğlu, B., 2006. Post-Disaster sustainable housing system in Turkey. In Proceedings of the I-Rec 2006 International Conference on Post-Disaster Reconstruction: ‘’Meeting Stakeholder Interests’’.

Güneş, O., 2015. Turkey’s grand challenge: Disaster-proof building inventory within 20 years. Case Studies in Construction Materials, 2, 18-34.

McCain, R. A. (2010). Game theory: a nontechnical introduction to the analysis of strategy revised. World Scientific Publishing Company.

Dutta, P. K., 2001. Strategies and Games. MIT Press, Third Edition, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Shapley, L.S., 1953. A value for n-person games. Annals of Mathematics Studies, 28, 307-317.

Tijs, S., 2003. Introduction to game theory. Hindustan Book Agency, 184p, India.

Branzei, R., Fragnelli, V., Tijs, S., 2002. Tree-connected peer group situations and peer group games. Mathematical Methods of Operations Research, 55, 93-106.

von Neumann, J., 1928. Zur theorie der gesellschaftsspiele. Mathematische annalen, 100(1), 295-320.

von Neumann, J., Morgenstern, O., 1944. Theory of Games and Economic Be- havior. Princeton University Press, 776p, Princeton.

Banzhaf, J. F., 1965. Weighted Voting Doesn.t Work: A Mathematical Analysis. Rutgers University Law Review, 19, 317-343.

Driessen, T. S. H., Funaki, Y., 1991. Coincidence of and collinearity between game-theoretic solutions. OR Spectrum, 13(1), 15-30.

Moretti, S., Norde, H., Do, K. H. P., Tijs, S., 2002. Connection problems in mountains and monotonicallocation schemes. TOP, 10(1), 83-99.

Alparslan Gök, S. Z., Branzei, R., Fragnelli, V., Tijs, S., 2013. Sequencing interval situations and related games. Central European Journal of Operations Research, 21(1), 225-236. Doi: 10.1007/s10100-011 0226-3

Bird, C. G., 1976. On cost allocation for a spanning tree: a game theoretic approach. Networks, 6, 335-350.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Demir, M., Evci, P. U., & Alparslan Gök, S. Z. (2024). Sel Durumları Üzerine Bir Oyun Teorisi Modeli. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 8(5), 35–42. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1882

Conference Proceedings Volume

Section

Articles