Alüminyum İlavesinin Çift Esaslı Roket Yakıtlarına Etkilerinin İncelenmesi


Abstract views: 3 / PDF downloads: 6

Authors

  • Mustafa AKÇİL Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversite

Keywords:

Roket yakıtı, Alüminyum, Polimer, Yanma, Isı

Abstract

Bu çalışmada, polimer matrisli çift esaslı bir katı yakıt karışımına farklı oranlarda düzlemsel
(flake) (%0,2-1,4) ve küresel tip (%1-12) alüminyum tozu eklenerek katı yakıt özelliklerine etkileri
araştırılmıştır. Alüminyum tozları, haddeleme işleminden önce karışıma eklenmiş, haddeleme sonucunda
2 mm kalınlığında levhalar üretilmiş ve deney numuneleri bu levhalardan alınmıştır. Farklı oranlarda
alüminyum tozu içeren karışımların yanma hızı, yanma ısısı, mekanik özellikleri, ağırlık kaybı, sertlik ve
yoğunluklarındaki değişimler incelenmiştir. Hem flake hem de küresel tip alüminyum tozu ilavesiyle çift
esaslı katı yakıt karışımlarının lineer yanma hızının azaldığı gözlemlenmiştir. Metalik katkılar içeren
karışımlarda mevcut oksijen miktarı tüm elementlerin yanması için yeterli değildir, ancak yanma odası
basıncı arttıkça lineer yanma hızı artar. Metalik katkıların tane inceliği ve oranı arttıkça lineer yanma hızı
da artmaktadır. Oksitleyici tane boyutu küçüldükçe ve oksitleyici oranı arttıkça lineer yanma hızı artar.
Flake ve küresel tip alüminyum tozu miktarı arttıkça yanma ısıları da artar. %12 küresel tip alüminyum
tozu içeren karışımın yanma ısısı %50 oranında artmıştır. Yanma ısısının artmasıyla yanma odası
sıcaklığı ve lineer yanma hızı artar. Flake yerine küresel tip tozların kullanımı, yanma ısısı açısından daha
uygundur. Yanma ısısının artması, yanma ürünlerinin sıcaklığını ve basıncını artırarak itme kuvvetini
yükseltir. Elde edilen sonuçlar, metalik toz ilavesi olmayan çift esaslı yakıt karışımı ve bazı kompozit
yakıt karışımları ile karşılaştırılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mustafa AKÇİL, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversite

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Teknoloji Fakültesi,  Türkiye

References

Akçil M., “Roketlerde Katı Yakıtlar”, Seminer, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.T.Ü, 10 Nisan 1993.

Akçil M., Çelik V., Yaşar H., Çizmecioğlu Z., “Çift Esaslı Katı Yakıtlarında Metalik Katkıların Yanma Özelliklerine Etkisi”, Hiteks I. Uluslararası Havacılık ve İleri Teknolojiler Sempozyumu, İ.T.Ü., 1995.

Akçil M., Çelik V., Kolip A., Avcı E., Çizmecioğlu Z., “Katı Yakıt Üretiminde Şekillendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, 4. Uluslararası Yanma Sempozyumu, BURSA, 1995.

Asthana, S, N. Deshpande., “Evoluation of Various Stabilizers For Stability and Increased Life of CMDB Propellenats”, Propell. Expl. Pyrotech. V. 14, 1989, 170-175.

Asthana, S, N. Sıngh, H., “Ageing Behaviour of High Energy Composite Modified Double Base (CMDB) Propellants A Review”, Journal of Sci and Industrial Research, Vol. 48 February 1989, 92-99.

Downloads

Published

2024-06-28

How to Cite

AKÇİL, M. (2024). Alüminyum İlavesinin Çift Esaslı Roket Yakıtlarına Etkilerinin İncelenmesi. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 8(5), 238–250. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1908

Conference Proceedings Volume

Section

Articles