Termoelektrik Jeneratör İçin Pasif Soğutucuda Akışkan Olarak Trafo Yağı Kullanımının Deneysel İncelenmesi


Abstract views: 66 / PDF downloads: 52

Authors

  • Engin Özbaş Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Furkan Ay Ondokuz Mayıs Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.554

Keywords:

Termoelektrik Jeneratör, Güneş Enerjisi, Termosifon, Isıtma, Trafo Yağı

Abstract

Ülkelerin önemli hedeflerinden birisi de enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve dışa bağımlılıklarını en aza indirebilmektir. Bu durumda kendi fosil enerji kaynakları yetersiz olan ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma yoluna gitmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de güneş enerjisidir. Farklı yöntemler kullanılarak güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilebilir. Bu yöntemlerin arasında termoelektrik jeneratör (TEJ) de bulunmaktadır. TEJ tamamen sessiz ve hareketli bir parçası olmayan bir yapıya sahiptir. Yarı iletken malzemeden üretilen TEJ’in iki yüzeyi bulunmaktadır. Bir yüzeyine uygulanan ısı ile iki yüzey arasında meydana getirilen sıcaklık farkı ile elektriksel doğrusal gerilim meydan gelmektedir. TEJ tarafından üretilen gerilim miktarını artırmak için yüzeyler arası sıcaklık farkının arttırılması gerekmektedir. Bunun için de genellikle ısıtma uygulanmayan diğer yüzeyde soğutma işlemi uygulanır. Aktif ya da pasif olarak soğutma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada ısı kaynağı olarak güneş enerjisinin kullanıldığı ısı borulu bir tasarım yapılarak imal edilmiştir. Aynı zamanda bir pasif soğutucu tasarlanarak soğutucu akışkan olarak trafo yağı kullanımının referans duruma etkisi incelenmiştir. Kapalı bir ortamda güneş simülasyonu ile gerçekleştirilen deneylerde sistem 70 dakika boyunca test edilmiştir. Deneyler sonunda elde edilen verilen sonucu soğutucu akışkan olarak kullanılan trafo yağı ile üretilen açık gerilim miktarının %3 arttığı görülmüştür. TEJ’in yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı da trafo yağı kullanımı ile artarak 12,1oC’den 12,6oC’ye ulaşmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Engin Özbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Türkiye

Furkan Ay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

References

M. Özkaymak, Ş. Baş, B. Acar, C. Yavuz, K. Boran, A.S. Tabak, H.İ. Variyenli, Ö. Asal. “Atık Baca Gazı Kullanımı ile Termoelektrik Jeneratörlerde Elektrik Üretiminin Faydalı Kullanımının Deneysel İncelenmesi”. GU J Sci Part: C, 2(4), pp. 289-298, 2014.

E. Özbaş. “Experimental investigation of passive water cooling in solar heating thermoelectric generator”. Politeknik Dergisi, 23(4), pp. 1231-1236, 2020.

E. Özbaş. “Güneş Enerjili Isı Borulu Termoelektrik Jeneratörde Durgun Su Soğutmasının Elektrik Üretimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi”. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings, pp. 141-144, 2017.

E. Özbaş, M. Bozkurt. “Designs of Cooling Methods in Thermoelectric Generator”. 6th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, pp. 5-11, 2022.

E. Ozbas, M. Keskin. “Güneş Enerjili Termoelektrik Jenertörde Bir Pasif Soğutucu Tasarımının Geliştirilmesi ve Deneysel İncelenmesi”. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(3), pp. 81-85, 2023.

(2023) Simay Trafo websitesi. [Online]. Available: https://www.simaytrafo.com/blog-trafo-yagi-nedir

E. Ozbas. “Experimental study of thermal performance and pressure differences of different working fluids in two-phase closed thermosyphons using solar energy”. Journal of Polytechnic, 22 (1), pp. 121-128, 2019.

E. Ozbas, S. Selimli, M. Ozkaymak, A.S.S. Frej. “Evaluation of Internal Structure Modifications Effect of Two-Phase Closed Thermosyphon on Performance: An Experimental Study”, Solar Energy, 224, pp. 1326-1332, 2021.

Downloads

Published

2023-04-29

How to Cite

Özbaş, E., & Ay, F. (2023). Termoelektrik Jeneratör İçin Pasif Soğutucuda Akışkan Olarak Trafo Yağı Kullanımının Deneysel İncelenmesi. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(4), 77–81. https://doi.org/10.59287/ijanser.554

Conference Proceedings Volume

Section

Articles