Kur’an-i Kerim ve Kitab-i Mukaddeste Hukuki Açidan Aileye Bakiş


Abstract views: 55 / PDF downloads: 63

Authors

  • Hysni Skura Beder University

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.716

Keywords:

Kutsal, Kitap, Kuran, Kitab-i Mukaddes, Aile

Abstract

Kutsal kitaplar, insanlar arasındaki ilişkileri ve aile yapısını düzenleyen hukuki prensipleri içermektedir. Aile, her kutsal kitapta da çok önemli bir konudur ve insanların hayatındaki en temel birimlerden biridir. Kur'an-ı Kerim, aile kavramını Allah'ın insanlara lütfettiği bir nimet olarak tanımlar. İslam dininde evlilik, iki kişinin karşılıklı rızası ile gerçekleşen bir sözleşme olarak kabul edilir ve bu sözleşme tarafların birbirine karşı sorumluluklarını ve haklarını belirler. Ayrıca Kur'an-ı Kerim, aile içinde sevgi, saygı ve adaletin korunmasını vurgular.

Kitab-ı Mukaddes ise aileyi, Tanrı'nın insanlara verdiği bir armağan olarak tanımlar. Kitap, evliliğin birlikte yaşamak, çocuk sahibi olmak, birbirine sadık kalmak ve birbirine yardım etmek anlamına geldiğini belirtir. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes, aile içinde sevgi, saygı ve bağlılığın korunması gerektiğini vurgular. Her iki kitap da aile içindeki eşitlik ve adalet ilkesine büyük önem verir. Erkekler ve kadınlar arasında eşitlik prensibi kabul edilirken, her bir bireyin hakları ve sorumlulukları belirtilir. Ayrıca aile içinde çocukların korunması ve eğitimi de çok önemli bir konudur.

Sonuç olarak, Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes, aile kavramını büyük bir saygı ve önemle ele alır ve insanların aile içinde sevgi, saygı ve adaletle birlikte yaşamasını öğütler.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Hysni Skura, Beder University

Department of Islamic Sciences, Albania

References

Cemil Liv, İslâm Aile Hukukunda Evlilik Akdinin ve Boşanmanın Tescili, (Ankara Doktora Tezi, 2014), s.45.

Hasan I Nahi,Kur’ani i madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën shqipe, (Tiranë:ISHMQI, 2010), s.77

Ibrahim Džananovič, Islamsko bračno pravo, (Sarajevo: Gazi Husrevbegova Medresa, 1985), s.5

A.g.e. s.6

Nahl suresi: 72

Nur Suresi: 32

Müslim, Rada, Bab 17, Hadis: 64.

İbn Mace, Nikâh 5.

Luka, 16/ IS; Matta, 19/9; Kavâidü'l-Ahkâm, I /62

Rum Suresi, 21

Bekara Suresi, 187

Kenzü’l-Ummal, 16/276

İbn Mâce, Nikâh 4 ( 1/456)

Beyhaki, Sünen, 7/80

Ismail Köksal, Hikmet-i Baliğa, (İstanbul: Işık Yayınları, 2013), s.117.

A.g.e. 135.

Tirmizi, Nikah 6, Hâkim, Müstedrek, 2/200; Beyhakı, Sünen-i Kübra, 7/288.

Tekvin, 2/24; Matta, 19/3-6.

Nedim Bahçekapılı, İslâm ve Kilise Hukuku Açısından Aile ve Evlilik, Rotterdam: Avrupa İslâm Üniversitesi İslâm Araştırmaları, 2008, s.36.

Yaratılış 2;18-24.

Tekvin 1,27.

Efesliler 5:22-31.

Matta 19:4-6.

Yaradılış 2:18,21-24.

Malaki 2:14-16.

Korintliler 6:16.

Korintliler 6:9,10.

Korintliler 6:18.

Özdeyişler 5:18-21.

Petrus 3:7.

Korintliler 6;16-20.

Romalılar 8;9,12-14.

Çıkıs 20;14.

http://www.hristiyan.net/hristiyanahlâki/5.htm,(14.06.2016).

Matta 5;27-28.

Levililer 20;10.

Tensiye 22;22.

Matta 19;16-19.

Markos 10;19.

Matta 19:6.

Downloads

Published

2023-05-19

How to Cite

Skura, H. (2023). Kur’an-i Kerim ve Kitab-i Mukaddeste Hukuki Açidan Aileye Bakiş . International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(4), 279–288. https://doi.org/10.59287/ijanser.716

Conference Proceedings Volume

Section

Articles