Kira Artış Oranı Anlaşmazlıklarının Kiracı Gelir Artış Oranı Kullanılarak Çözümü


Abstract views: 64 / PDF downloads: 57

Authors

  • Olcay Genç İskenderun Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.1498

Keywords:

Kiracı, Ev Sahibi, Kira Artış Oranı, Asgari Ücret, Uyuşmazlık

Abstract

Enflasyonun etkilediği kalemler arasında konut satış fiyatları ve kiraları başta gelmektedir. En temel ihtiyaçlardan biri olan barınma gereksinimi süreklilik gösteren bir talep unsurudur. Korona pandemisi ile oluşan enflasyonist ortamda başlayan konut satış fiyatı ve kiralarındaki artış 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremlerden dolayı arz-talep dengesinin bozulmasıyla birlikte daha da yükselmiştir. Ev sahiplerinin, oluşan bu kira artış farklarını, sadece evlerini yeni kiralayanlardan değil aynı zamanda mevcut kiracılarından da talep etmesi, hükümetin Borçlar Kanunu’nda yer alan kira artış oranı ile ilgili maddeyi geçici bir madde ile maksimum kira artış oranını %25’e sabitlemesiyle sonuçlanmıştır. Bu durum her ne kadar kiracılar açısından olumlu olsa da enflasyondan daha düşük bir kira artış oranı ev sahiplerini memnun etmemiş dolayısıyla da anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı kira artış oranı uyuşmazlıklarında arabuluculara da rehber olabilecek bir çözüm önerisi sunmaktır. Çözüm önerisi örnek bir uygulama ile açıklanmaya çalışılmıştır. Örnek uygulamadaki kiracının asgari ücretle çalışan bir işçi olduğu varsayılmıştır. Kiracı, oturduğu evi 12 Mart 2020’de kiralamıştır. Kiracının kira artışlarının sabitlendiği tarih olan 11.06.2022’den önceki kira bedeli 1.500 ₺’dir. 12 Mart 2023 tarihinde kiracı önceki kirası olan 1.500 ₺’ye kanuni zorunluluk olan maksimum %25 zammı yapıp kirasını 1.875 ₺ olarak ödemeye başlamıştır. Kiracının gelirindeki artış oranı kullanılarak kurgulanan çözüm önerisinde yapılan analizler sonucunda ise kiracının ödemesi gereken kira bedeli 3000 ₺ olarak hesaplanmış olup bu bedel kiracının yasal zorunluluk olarak kirasını %25 olarak arttırıp ödediği bedelden %56,96 oranında daha fazladır. Çözümde yeni kira bedelinin belirlenmesinin yanında uyuşmazlık ile çözüm süreci arasındaki geçen zamanda oluşan farkın da hesaplanıp döneminin döviz kuruna çevrildikten sonra ev sahibine ödemesi önerilmiştir. Kiracının gelirinde de kira artış oranı kadar artış olduğu düşünüldüğünde çözümün kiracıyı ekonomik açıdan sıkıntıya düşürmeyeceği düşünülmektedir. Ev sahipleri açısından düşünüldüğünde ise çözümle ulaşılan durumun yasal zorunlulukla oluşan en fazla %25 zam yapılabilme durumundan oldukça iyi olduğu görülmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olcay Genç, İskenderun Teknik Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,  Türkiye

References

Koçak, S., Kariş, Ç., Çil, D.: Enflasyon, Enflasyon Oynakliği Ve Vergi Gelirleri Arasindaki Dinamik İlişkiler: Türkiye Örneği. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Derg. 209–222 (2022). Https://Doi.Org/10.18092/Ulikidince.1116532.

ERÇETİN, C.: Konut Sorununa Geçmişten Bir Bakış: Yerel Yönetimler Ve Konut Sunumu. İdealkent. 13, 1410–1429 (2022). Https://Doi.Org/10.31198/Idealkent.1177401.

T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Anasayfa, Https://Www.Csgb.Gov.Tr/, Last Accessed

/08/18.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB).

Genc, O.: Kiracı - Ev Sahibi Arasında Yaşanan Kira Artış Oranı Uyuşmazlıklarına Yıllık Tüketici Enflasyonu Oranı Kullanılarak Çözüm Önerisi. In: 3rd International Conference On Innovative Academic Studies. , Konya (2023).

Downloads

Published

2023-10-08

How to Cite

Genç, O. (2023). Kira Artış Oranı Anlaşmazlıklarının Kiracı Gelir Artış Oranı Kullanılarak Çözümü. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(9), 31–34. https://doi.org/10.59287/ijanser.1498

Conference Proceedings Volume

Section

Articles