Hemzemin Geçit Yol Alt Dolgusu Sıkışma Verimi Tayini - Kozlu Örneği


Abstract views: 51 / PDF downloads: 56

Authors

  • Emrah Dağlı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
  • Dilek Cansu Bozacıoğlu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.1499

Keywords:

Kaliforniya Taşıma Oranı, Kompaksiyon, Kum Konisi, Likit Limit, Plastik Limit, Rölatif Kompaksiyon

Abstract

Yol dolgularının mühendislik performanslarının belirlenmesi hem arazi hem de laboratuvar çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, Zonguldak ili Kozlu ilçesinde yapılan hemzemin geçidi için kullanılacak olan yol alt dolgusunun verimi belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, laboratuvarda likit limit, plastik limit, kompaksiyon ve Kaliforniya taşıma oranı (CBR) deneyleri gerçekleştirilmiştir. Arazide ise kum konisi deneyi yapılmıştır. Kaliforniya taşıma oranı deneyi, kompaksiyon deneyi sonucu bulunan optimum su içeriğinde hazırlanan numunelerin 4 gün tamamen suda bekletilmesi sonucunda gerçekleştirilmiştir. Arazide sıkışmanın belirlenmesinin tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından 4 farklı noktada kum konisi deneyi yapılmış ve kuru yoğunluk değeri tespit edilmiştir. Bu değer, kompaksiyon deneyinden bulunan maksimum kuru yoğunluk ile karşılaştırılmış ve zemine ait sıkışma verimi (rölatif kompaksiyon) tespit edilmiştir. Sonuçların, Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ) tarafından belirlenen şartlara uyup uymadığı kontrol edilmiş ve bu sayede malzemenin yol alt dolgusu olarak kullanımı değerlendirilmiştir. Laboratuvarda uygulanan mekanik deneyler ve arazideki kum konisi deneyi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Sonuçlara göre kullanılan malzeme, KTŞ’ye göre likit limit, plastisite indeksi, CBR değeri ve sıkışma oranı şartlarını sağlamıştır. Sıkışma verimi, 4 farklı noktada % 98.19 ile % 98.77 arasında değişmiştir. Yaş CBR değeri ise % 54 olarak tespit edilmiştir. Laboratuvarda uygulanan mekanik deneyler ve arazideki kum konisi deneyi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Laboratuvar ve arazi deneyleri arasındaki uyum, arazide kum konisi deneyini gerçekleştirmeden önce rölatif kompaksiyon hakkında tahminde bulunulmasını sağlamıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Emrah Dağlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Dilek Cansu Bozacıoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği / Fen Bilimleri Enstitüsü,  Türkiye

References

(2022) The World Bank website. [Online] Available: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?contextual=default.

A. Turabi, and A. Okucu, “Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu”. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 45-51, 2007.

S-S. Park, “Evaluation of the sand-cone method for determination of the in-situ density of soil”.Geotechnique, vol. 60, no. 9, pp. 701-707, 2010, https://doi.org/10.1680/geot.9.T.004.

S-S. Park, P. D. Ogunjinmi, H-I. Lee, S-W. Woo, and DE. Lee,“Effect of wetting conditions on the ın situ density of soil using the sand-cone method". Applied Sciences, vol. 11, no. 2, 718, 2021, https://doi.org/10.3390/app11020718.

S. M. S. Ghorashi, M. Khodaparast, and M. K. Qomi, “Compaction quality control of coarse-grained soils using dynamic penetration test results through correlation with relative compaction percentages". International Jpurnal of Engineering, vol. 36 no. 3, pp. 473-480, 2023, https://doi.org/10.5829/ije.2023.36.03c.06.

ASTM D6913/D6913M-17. Standard test methods for particle-size distribution (gradation) of soils using sieve analysis, ASTM Standards, 2017.

ASTM D4318-17e1. Standard test methods for liquid limit, plastic limit, and plasticity index of soils, ASTM Standards, 2017.

ASTM D698-12e2. Standard test methods for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort (12,400 ft-lbf/ft3(600 kN-m/m3)), ASTM Standards, 2012.

ASTM D1883-21. Standard test method for California bearing ratio (CBR) of laboratory-compacted soils, ASTM Standards, 2021.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yayınları. Karayolu Teknik Şartnamesi, Ankara, Türkiye, 2013.

ASTM D1556/D1556M-15e1. Standard test method for California bearing ratio (CBR) of laboratory-compacted soils, ASTM Standards, 2015

Downloads

Published

2023-10-08

How to Cite

Dağlı, E., & Bozacıoğlu, D. C. (2023). Hemzemin Geçit Yol Alt Dolgusu Sıkışma Verimi Tayini - Kozlu Örneği . International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(9), 35–39. https://doi.org/10.59287/ijanser.1499

Conference Proceedings Volume

Section

Articles