Bitkisel Atık Yağın Bir Termoelektrik Modülde Pasif Soğutucu Olarak Kullanılabilirliğin Deneysel İncelenmesi


Abstract views: 98 / PDF downloads: 70

Authors

  • Engin Özbaş Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Yıldıray Yeşilyurt Ondokuz Mayıs Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.530

Keywords:

Termoelektrik Jeneratör, Güneş Enerjisi, Termosifon, Isıtma, Bitkisel Atık Yağ

Abstract

Çevreye kontrolsüz olarak bırakılan her atık başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlılara zarar vermektedir. Özellikle su kirliliğine neden olan atıklardan bir tanesi de bitkisel atık yağdır. Bitkisel atık yağ, biyolojik ve/veya kimyasal bir takım işlemlerden sonra tekrar kullanılabilmektedir. Ancak fiziksel olarak basit bir süzme işleminin dışında herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan tekrar kullanımına rastlanmamaktadır. Termoelektrik jeneratör (TEJ) güneş enerjisi gibi bir ısı kaynağı ile elektrik üretebilen elektronik bir parçadır. TEJ aynı zamanda sessiz ve güvenli olmaları nedeniyle de tercih edilebilmektedir. TEJ’in iki yüzeyi arasında meydana getirilen sıcaklık farkı ile elektrik üretimi gerçekleşmektedir. Çeşitli soğutma teknikleri ile söz konusu sıcaklık farkının arttırılması ile üretilen elektrik artmaktadır. Bundan dolayı uygulanan soğutma teknikleri TEJ için önemlidir. Bu çalışmada güneş enerjili ısı borusu ile ısıtması sağlanan bir TEJ için pasif soğutma uygulanmıştır. Pasif soğutucu olarak genel geri kazanım yöntemlerinden farklı şekilde sadece fiziksel bir süzme işlemine tabi tutulan bitkisel atık yağ kullanılmıştır. Güneş simülasyonu ile yapılan deneylerde 75 dakika boyunca pasif soğutucunun etkisi incelenmiştir. Referans olarak kabul edilen duruma göre soğutucu akışkan olarak kullanılan bitkisel atık yağ ile iki yüzey arasındaki sıcaklık farkının yaklaşık %5 arttığı görülmüştür. Açık gerilim miktarı karşılaştırıldığında referans ile 0,452V üretim sağlanırken bitkisel atık yağ kullanımı ile 0,476V üretim sağlanmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Engin Özbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu, Türkiye

Yıldıray Yeşilyurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

References

M. Özkaymak, Ş. Baş, B. Acar, C. Yavuz, K. Boran, A.S. Tabak, H.İ. Variyenli, Ö. Asal. “Atık Baca Gazı Kullanımı ile Termoelektrik Jeneratörlerde Elektrik Üretiminin Faydalı Kullanımının Deneysel İncelenmesi”. GU J Sci Part: C, 2(4), pp. 289-298, 2014.

E. Özbaş. “Experimental investigation of passive water cooling in solar heating thermoelectric generator”. Politeknik Dergisi, 23(4), pp. 1231-1236, 2020.

E. Özbaş. “Güneş Enerjili Isı Borulu Termoelektrik Jeneratörde Durgun Su Soğutmasının Elektrik Üretimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi”. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings, pp. 141-144, 2017.

E. Özbaş, M. Bozkurt. “Designs of Cooling Methods in Thermoelectric Generator”. 6th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World, pp. 5-11, 2022.

E. Ozbas. “Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri İçin Termosifon Tip Isı Borusunda Çalışma Akışkanı Olarak Bitkisel Atık Yağ Kullanımının Deneysel İncelenmesi”. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 45, pp. 131-134, 2022.

E. Ozbas, M. Keskin. “Güneş Enerjili Termoelektrik Jenertörde Bir Pasif Soğutucu Tasarımının Geliştirilmesi ve Deneysel İncelenmesi”. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(3), pp. 81-85, 2023.

E. Ozbas. “Experimental study of thermal performance and pressure differences of different working fluids in two-phase closed thermosyphons using solar energy”. Journal of Polytechnic, 22 (1), pp. 121-128, 2019.

E. Ozbas, S. Selimli, M. Ozkaymak, A.S.S. Frej. “Evaluation of Internal Structure Modifications Effect of Two-Phase Closed Thermosyphon on Performance: An Experimental Study”, Solar Energy, 224, pp. 1326-1332, 2021.

Downloads

Published

2023-04-18

How to Cite

Özbaş, E., & Yeşilyurt, Y. (2023). Bitkisel Atık Yağın Bir Termoelektrik Modülde Pasif Soğutucu Olarak Kullanılabilirliğin Deneysel İncelenmesi . International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(4), 11–15. https://doi.org/10.59287/ijanser.530

Conference Proceedings Volume

Section

Articles